Welcome to Iightstrade.com!
3YRS Haida International Equipment Co., Ltd
Trade Assurance Free Member

Contact Information

Miss Wang

  • Haida International Equipment Co., Ltd
  • China
  • Guangdong
  • DONGGUAN
  • 13790199915
  • 13790199915
  • 2641551092@qq.com
  • Room 101, No. 13, Daxin Road, Daluosha Industrial Zone, Daojiao Town, Dongguan City, Guangdong Provi
  • https://56015.lightstrade.com
  • Inquire/Chat